Suối Bang

Trình bày: Thùy Linh | Thể loại: Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 383

Bài hát cùng ca sĩ

Bến Hồ An Mã

Trình bày: Thùy Linh | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 405

Lời cô gái Lệ Ninh

Trình bày: Thùy Linh | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 1073

Suối Bang

Trình bày: Thùy Linh | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 634