Tổ khúc dân ca: Lâm Thủy trường em

Trình bày: Trường PTDT BT TH&THCS Lâm Thủy | Thể loại: Hò khoan Lệ Thủy | Lượt nghe: 103