Tổ khúc dân ca: Tiếng hát trường em

Trình bày: MN Liên Thủy | Thể loại: Hò khoan Lệ Thủy | Lượt nghe: 756