Tiết mục tham gia Liên hoa "Em hát dân ca"

Trình bày: Trường PT Dân tộc Nội trú | Thể loại: Hò khoan Lệ Thủy | Lượt nghe: 703