Chúng em hát về mái trường và quê hương

Trình bày: Trường THCS Dương Thủy | Thể loại: Hò khoan Lệ Thủy | Lượt nghe: 490