Tiết mục tham dự Liên hoan "Em hát dân ca"

Trình bày: Trường TH&THCS số 1 Kim Thủy | Thể loại: Hò khoan Lệ Thủy | Lượt nghe: 326