Tiết mục tham gia liên hoan "Em hát dân ca"

Trình bày: Trường THCS Cam Thủy | Thể loại: Hò khoan Lệ Thủy | Lượt nghe: 390