Hò nhân nghĩa kết vấn

Cập nhật 16/04/2013 02:09 - Lượt xem: 1229

(2) - Tạo hóa xui chi nên duyên gặp gỡ
Nghĩa tương phùng tri ngộ từ khi
Em lui về thưa thầy với mẹ làm ri
Cho chàng xê vô chi tình bán tứ...gắn ghi mấy lời.

 
- Tiếng chim hót lứu lo gió cành cây lay động
Tai em nghe sóng dợn lao xao
Lời anh nói, em suy nghĩ biết bao
Nhưng tin người, em chưa tin được...Bởi gái má đào còn lo.

 
- Nghĩa đá vàng thề nguyền đã nặng
Mối tơ tình đã sẵn cùng ai
Em về thưa thầy với mẹ...người có thương tôi
Tình con như nghĩa rể...để lui tới cho mặn mà.

 
- Giấy trắng mực đen nhiều phen chưa ổn
Đừng đãi đưa lỗ miệng thêm rộn lòng ta
 Có thiệt thương thì năng lui tới cửa nhà
Để thầy mẹ biết ...đó là rể con.

 
- Hỡi em ơi! Bán tử chi tình là tình tử tế
Anh cũng biết câu hiếu để vi trung
Hai ta trọn chữ tam tùng
Ơn thầy nghĩa mẹ...đáp đền chung vui

 
- Hỡi anh ơi! từ từ như tiến
Để cho ai chỉ vất tơ vương
Con thương thầy mẹ cũng thương
Anh ở là sao cho trọn chữ...
                           Cang thường đôi bên

Tin mới:

Tin đã đăngTin đã đăng:

Hình ảnh Quảng cáo