Hò nhân nghĩa

Cập nhật 16/04/2013 02:06 - Lượt xem: 1279

(5). Hỡi người lòng chim dạ cá
Đã nghe ai mà đem dạ phụ phàng!
Răng không nhớ khi đường vắng vườn hoang
Giải y vi tịch... (cởi áo làm chiếu)
Chiết mộc vi sàng... có không?
(Ngắt cành cây làm giường)
 

 
* Con nhạn lạc bầy nhạn kêu oái oái
Con vượn lìa ngành cắn trái khóc than
Thấy người thương châu lệ nhỏ tràn
Thôi cam đành chịu vậy... nỏ thở than chi chừ!

 
- Nhất khả nhị khả tam bách khả
Thầy mẹ thì gã eng ả nhủ đừng!
Hai hàng nước mắt rưng rưng
Áo không khô áo ướt, khổ vô chừng áo ơi!

 
* Ngồi buồn than thân trách phận giận tình
Cớ chi người ta thành đôi thành đũa số chi hai đứa mình lao đao

 
- Xưa kia tưởng kết đôi phường hội
Thiếp đã đưa tay ra thay gối chàng kê
Nay vì ai mà không trọn đạo phu thê
Liếc mắt nhìn người thương buổi trước...
Châu lệ cứ dầm dề chẳng khô

 
* Bực mình, đây cũng muốn vật mình tự ải
Nhưng mà nghĩ lại tiếc thân
Nên khùng khằng năm ba chén rượu
để giải lần lần nợ duyên.

 
Tin mới:

Tin đã đăngTin đã đăng:

Hình ảnh Quảng cáo