Hò nhân nghĩa

Cập nhật 16/04/2013 02:04 - Lượt xem: 1415

(4). Anh thốt ra chừng đâu, dạ em sầu từng ấy.
Nghĩ cuộc chung tình vừa mới bấy... chưa lâu
Rứa mà ai đã xen vô cắt ván tháo cầu
Để cho Lan xa cách Huệ... để cho Huệ sầu cách Lan

 
* Em thốt làm chi cho lâm li lệ ngọc
Kể chi từng chân tóc kẻ tơ
Nợ duyên tháo buộc ai ngờ
Má hồng đào tơ tốt...
Ai soi bóng gương lờ (mờ) tội chưa!

 
- Trăm năm chàng không bỏ nghĩa thiếp
Ngàn kếp thiếp chẳng bỏ nghĩa chàng mô!
Chàng đừng đeo sầu trong dạ mà héo mà khô gan vàng
 

* Ngày nay em tóc dài da trắng.
Rằng không nhớ khi miệng đắng cơm hôi
Tay anh bưng chén thuốc tay anh đỡ dậy ngồi
Nay chừ em nghe ai em bỏ...
Em bỏ nghĩa của tôi sau đành?


Tin mới:

Tin đã đăngTin đã đăng:

Hình ảnh Quảng cáo