Hò nhân nghĩa

Cập nhật 16/04/2013 02:01 - Lượt xem: 1175

(2). Gặp anh đây là đầu trăng nước
Một đôi lời sau trước hai ta
Em đang còn ở với mẹ cha
Như tờ giấy bạch... chưa tra chữ hồng
 

* Gió xuân thời... xui lòng nao nhớ bạn
Trăng thu soi... thấu đọan tình riêng
Nghe nói thương trước mắt
Sợ đảo điên trong lòng
 

- Dạ dặn dạ thề vàng hẹn ngọc
Lời hẹn lời tơ tóc xe dây
Nếu ai thay đen đổi trắng
Có trời này chứng tri.

 
* Thiếp đã hẹn cùng chàng thủy chung nhất nhất
Ai ở hai lòng trời đất chứng tri
Trăm năm nghĩa gắn tình ghi
Ai có lòng đen bạc... biệt ly có trời!


Tin mới:

Tin đã đăngTin đã đăng:

Hình ảnh Quảng cáo