Hò nhân nghĩa

Cập nhật 16/04/2013 01:59 - Lượt xem: 1162

(1).Núi Đâu Mâu cao bao nhiêu trượng
Sông Lệ Thủy sâu bấy nhiêu tầm
Dừng chèo đợi bạn tri âm
Non mòn biển cạn vẫn nhất tâm đợi chờ

 
- Cầu Tràng Kênh dầu có phân đôi ngã
Sông Lệ Thủy dầu có cách phá trở ghềnh
Vì em có nghĩa có nhơn nên gương vỡ lại lành
Đôi lứa ta kết trọn để cho mình nên duyên

 
- Núi Mâu Sơn tháng ngày đã nhảy
Sông Nhật Lệ nước chảy mênh mông
Anh có thương em phân lại cho rõ lòng
Kẻo em đà chờ đợi... mấy thu đông trời tròn.

 
* Núi Mâu Sơn cao bao nhiêu trượng
Sông Nhật Lệ sâu mấy nghìn trùng
Gái thuyền quyên y hẹn...
Để trai anh hùng xuống lên.

 
- Nước dưới sông khi trong khi đục
Làm con người khi nhục khi vinh
Em không phải như ai chọn đá thử vảng
Phận gái như em nhờ 12 bến nước
Không phải chắc chi chàng... chàng ơi.!
 

* Bến nước muời hai đã đành phận thiếp
Biết nơi đâu duyên hiệp tình hài
Trên có quyền song thân sở định
Hỏi thiếp có nài thiệt hơn?
 Tin mới:

Tin đã đăngTin đã đăng:

Hình ảnh Quảng cáo