Biến tiệp một chuyện hò.

Cập nhật 28/12/2012 09:51 - Lượt xem: 1021

Lễ hội Xuân thủ (đầu xuân) huyện Lệ Thủy năm 1928 có hò rạp do thầy Nhì Cung đánh trống chầu, cặp hò được rước tới là Mụ Con (Lộc An) và Thầy Tịch (Phú Hội).

           Bởi tiếng trống chầu khích lệ thì đã đánh nhiều nhưng cũng đã lâu không thấy quăng một đồng tiền thưởng nào, nên Mụ Con bèn hò khích, hò kháy các quan viên một câu:
           Anh đi thuyền hải mui vàng
            Qua cầu thì phải lòn ngang dưới cầu !
            (Thầy) Lại Diên đứng bật dậy mắng Mụ Con hò phạm thượng!
            (Thầy) Nhì Cung Khắc trống, dừng chầu. Hai Thầy đưa Mụ Con Và Thầy Tịch vào công trường trình lên quan huyện. Quan huyện truyền hò lại câu hò ấy để tất cả cùng nghe lại, nếu hay thì thưởng, nếu quấy thì phạt tù.
            Mụ Con thản nhiên, sắc mặt không hề thay đổi, gõ sênh dạo và xin hò lại câu hò:
            Anh đi thuyền hải mui vàng
           Qua cầu thì phải sức làng phá đi!
            Tất cả bật cười hả hê! Lại Diên và Nhì Cung, mỗi người bưng một chén rượu đến tặng Mụ Con. Mụ Con nhận rượu và nâng tặng Thầy Tịch (bạn hò cặp với mình) một chén.


Tin đã đăngTin đã đăng:

Hình ảnh Quảng cáo