Duyên người đất lửa

Cập nhật 28/12/2012 03:06 - Lượt xem: 921

(Ca cảnh hò khoan Lệ Thủy)

- Hò theo 5 mái: mái nện, mái ba, mái xắp, mái chè, mái ruổi.
- Nhân vật: Cô gái đưa đò ngang và anh bộ đội qua đường.
        
         Tiếng hò mái ruổi vọng vang sông nước:
Mai sau… dù muôn thưở!
Ơ… ờ… hơ… ờ hơ… ờ hơ… ơ ơ ơ ơ!
Nhớ ghi với lòng
(Ơ xô… ô… hồ… hồ)
Ờ… Bác Hồ trông đợi ước mong
Cháu con tiếp bước hờ hợ hờ (ơ… chầu… hờ… ờ)
Ơ… tiếp bước con đường
(Ơ xô ô! Hồ hồ!...)
Ờ… theo… từng (Hờ hợ hơ) theo!
 
Anh bộ đội: (Vào hò tiếp mái chè láy qua mái nện)
Ngó lên trên rừng xin mừng Đèo Ngang, Mồng Gà, LiênU, An Mã
Ngó về Hạ Hải xin chào Nhật Lệ, Lý Hòa, Ngư Thủy, Cảnh Dương
Quảng Bình ơi! Có phải nơi đây rừng bể hội ng trùng phùng
Đẹp năm con sông nối tình xuôi ngược…
                                 đẹp cả ngoài trong một nhà.
        
         Cô gái đưa đò: (vào, mái chè láy qua mái nện)
         Ai cũng bảo quê hương mình là nơi đẹp nhất
         Em cũng xin thú thật Quảng Bình đây vốn thiệt là sông núi em yêu
         Dẫu sông vốn ngắn, dẫu núi không cao
         Nhưng bởi qua nhiều khói lửa nên hoa cỏ đã xiết bao tự hào!
        
         Hò tiếp mái xắp:
         Yêu núi yêu sông càng yêu đồng yêu ruộng
         Yêu chim yêu cá bởi thiêt quả em yêu quá…người yêu
         Bướm chim hoa lá đây đó có nhiều
         Biết ai đây nhân nghĩa.. để đổi trao đôi lời
 
         Anh bộ đội (Hò tiếp mái xắp)
         Trao cả cuộc đời ai ơi khó lắm
         Ăn ở trăm năm há dễ sớm nắng chiều mưa
         Ân nghĩa đôi ta từ đã xa xưa
         Trăng đẹp tình quê câu hò gắn bó…
                                    có núi đó sông kia thề nguyền
 
Cô gái đưa đò: (Hò mái xắp)
Trai như anh chân đã khắp đầu nguồn cuối bể
Nhưng dẫu đã về huyện Lệ chắc chi đã rõ Kiến Giang
Đố anh kể hết tên làng
Cùng sản vật địa phương Lệ Thủy
Xắp gọn trong một chuyện hò khoan mới tài!
 
Anh bộ đội(mái xắp)
Này hỡi em ơi xưa gọi là làng nay ta quen gọi xã, kia miền quốc lộ Hồng, Thanh, Cam, Hưng, Sen Thủy, đồi dương cát trắng cá biển thơm ngon, hoa màu ớt tỏi xuất biên, Hồng Thủy lắm tôm, thuốc Sen nổi tiếng, vòng qua Tân, Dương, Mỹ, Thái sum suê vườn trái, than củi chủi tràm, muồng móc dâu sim, đồi đất đỏ bạt ngàn, Hàm Đình Trường, Sơn Hoa Mai Phú, thông sẻ vi vu cùng cả khoai sắn, cao su cà phê xanh thắm, óng ánh thân cành lá mượt càng thêm nhớ mít Nhà Cai…
Mang tơi Xuân Bồ đội nón Quy Hậu có nhớ chiếu Đợi, chiếu Thá ơi ai, muốn ăn gạo chăm hãy về vùng giữa Kiến Giang, Xuân, Liên, Phong, An, Lộc…đây vựa lúa đang đổi đời nở hoa!
 
Cô gái đưa đò (mái ba)
Quê ta hoa nở ngàn hoa
Vượt bao nhiêu gian khổ… vẫn câu ca thắm tình
 
Anh bộ đội (mái xắp)
Định cất bước sang sông gặp đò ngang vừa tới
Vọng câu hò nhân ngãi tưởng sông núi hòa vui
giữa đường gặp gỡ ai xui
(Hai người hò chung)
            Có phải duyên NGƯỜI ĐẤT LỬA
            Đã khéo ghép đôi ta mình.
                                                              MÀN


Lệ Thủy 1967 – 1972


Tin mới:

Hình ảnh Quảng cáo