Hò đối đáp

Cập nhật 28/12/2012 02:49 - Lượt xem: 1625

Hò đối đáp bao gồm nhiều mặt của cuộc sống, từ chuyện tình đôi lứa đến đối chữ đối nghĩa, từ nói lái đến sử dụng cụm từ lắt léo, từ nói lặp đến nói vần đều được sử dụng và còn đề cập đến cả đạo lí nhân nghĩa. Có thể xem hò đối đáp là một đặc trưng độc nhất vô nhị của hò khoan Lệ Thủy.

Đến đây xin chào chung chào chạ
Có người khách lạ nên phải chào riêng
Bắt tay xin lại hỏi liền
Hỏi thăm bên bạn…đã kết nguyền mô chưa?

 
                  Nơi giàu sang lòng em không mộ
                  Thiên hộ bá hộ em cũng chẵng màng
                  Ví dầu cơm hẩm muối rang
                  Phật tiên đã định…thiếp thương chàng cứ thương

 
Thầy mẹ ở nhà bán gả nơi mâm thau bịt bạc,
Nơi chén kiểu bịt vàng!
Em về thưa với thầy mẹ khoan khoan!
Tìm nơi đội đá mâm nan
Để một mai thất cơ lợ vận…thế gian khỏi cười.

 
                 Giàu như ai em cũng không chuộng
                 Xấu như ai em cũng chẵng chê
                 Tốt như ai em cũng không nề
                 Duyên chàng nợ thiếp…ông trời đè phải theo

 
Anh trao cho em miếng trầu để làm duyên làm nợ
Trao cho anh điếu thuốc, để làm vợ làm chồng
Nào ai vô đây vãi đám dưa hồng
Để ăn mát dạ xiêu lòng thì thôi!

 
                    Thiếp xa chàng ra đàng ngó vọi
                     Thấy đặng mặt rồi dạ đói cũng no
                     Không tin để đó anh dò
                    Ai bắc cầu cho biểt, ai chèo đò cho hay




Tin mới:

Tin đã đăngTin đã đăng:

Hình ảnh Quảng cáo