Hò nhân nghĩa

Cập nhật 28/12/2012 02:41 - Lượt xem: 1395

     Đêm mùa hè trăng thanh dọi bóng
     Gió nồm nam lay động cành tre
     Đứng cạnh hồ sen mát quá em hè
     Xích lại gần đây tâm sự... khoan đã hãy về ơi em

 
                 * Đêm năm canh em nằm không ngủ
                   Ngày sáu khắc mặt rũ kém tươi
                   Trăm năm chẳng được tiếng cười
                   Cứ tâm tâm niệm niệm... nhớ tới người thân thương

 
 
     Bướm xa ba (hoa) bướm còn nhớ cảnh
     Vượn xa cành vẫn nhớ cây
     Hãy còn em đó anh đây
     Lẽ chung tình mới phải...nỡ đứt dây răng đành.

 
                  * Em ra lấy chồng cách sông trở hói
                     Mở miệng ra kêu với ơi đò...đò nói không đưa!
                     Hai hàng nước mắt như mưa
                     Em thương cha nhớ mẹ...phân chưa hết lời Tin mới:

Tin đã đăngTin đã đăng:

Hình ảnh Quảng cáo