Hò nhân nghĩa kết vấn

Cập nhật 28/12/2012 02:36 - Lượt xem: 1207

Gặp em đây thiệt cũng tình cờ, muốn trao tơ lòng còn nghi ngại
Hỏi em đã có nơi ân ái...mô chưa?
Hay là đương theo thầy, theo mẹ...để kén lừa nợ duyên?

 
           Trăng theo đêm trăng...trời với ngày trời xuôi ngược
            Đó với đây túc ước làm sao?
            Anh thốt ra em đã xót tâm bào
            Thiếu chi nơi tình tự...nhưng chưa trao mối tình?
 

Ngày quạt ước khi phong khi nhập
Đêm chén thề khi lỏng khi vơi
Đêm nao nghìn bóng trăng trời
Đinh ninh hai miệng...một lời sonh song

 
            Không nói ra cũng khổ, nói ra cũng khổ
            Nặng lời thề thiếp chộ càng thương
            Sợ bên anh ăn ở thất thường
           Tham nơi môi son má phấn ...quên đừng tới lui!
Tin mới:

Tin đã đăngTin đã đăng:

Hình ảnh Quảng cáo