Hò nhân nghĩa xa cách

Cập nhật 26/12/2012 04:11 - Lượt xem: 1318

* Thiếp gặp chàng trời đà ngó lại
Duyên một ngày trọn ngãi ba sinh!
Mấy lâu nay ao ước duyên mình
Nay chừ đáo lại gặp bạn...cuộc chung tình quá vui

 
 
*Thảm thương thân chị ngày càng tra càng yếu
Chị em miềng như chai rượu hở nùi!
Lạt lòng nhấm chẳng nghe vui
Chẳng riêng chi thân chị...nghĩ thân tui cũng buồn

 
 
* Từng chống chèo biết con sông có khúc
Đời người ta cũng có lúc éo le!
                        Đã đem thân đi Lao - Bảo Ta - hè
Đến chừ đã hồi hương bản quán...
còn phải tính...chuyện buôn chè nuôi thân!

           
 
      * Thiếp xa chàng lá gan vàng rung động
      Tựa hồ như lửa nóng dầu sôi
      Trách đời phận bạc như vôi
      Thuyền quyên gặp bạn ... chưa kịp đứng ngồi đã xa

Tin mới:

Hình ảnh Quảng cáo