Cây Khế vườn Anh

Trình bày: unknow | Thể loại: Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 459

Bài hát cùng thể loại

Người Lính Ấy

Trình bày: Thanh Nhân | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 214

Lời cô gái Lệ Ninh

Trình bày: Thùy Linh | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 1112

Về với An Mã

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 278

Nhớ Bến Đò Xưa

Trình bày: Tố Nga | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 515

Sông Nước Kiến Giang

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 774

Cây Khế Tình Anh

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 327

Bến Hồ An Mã

Trình bày: Thùy Linh | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 417

Mai Thủy Quê Mình

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 682

Bài hát cùng ca sĩ

Mai Thủy Quê Mình

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 682

An Thủy Quê Tôi

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 1456

Về với An Mã

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 278

Cây Khế Tình Anh

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 327

Sông Nước Kiến Giang

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 774