Cây Khế vườn Anh

Trình bày: unknow | Thể loại: Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 451

Bài hát cùng thể loại

Mai Thủy Quê Mình

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 630

An Thủy Quê Tôi

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 1405

Nhớ Bến Đò Xưa

Trình bày: Tố Nga | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 499

Về với An Mã

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 268

Bến Hồ An Mã

Trình bày: Thùy Linh | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 400

Suối Bang

Trình bày: Thùy Linh | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 626

Sông Nước Kiến Giang

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 744

Lời cô gái Lệ Ninh

Trình bày: Thùy Linh | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 1065

Bài hát cùng ca sĩ

An Thủy Quê Tôi

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 1405

Sông Nước Kiến Giang

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 744

Mai Thủy Quê Mình

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 630

Cây Khế Tình Anh

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 320

Về với An Mã

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 268