Đưa em về Kiến Giang

Trình bày: Thu Hiền | Thể loại: Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 1538

Bài hát cùng thể loại

Bến Hồ An Mã

Trình bày: Thùy Linh | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 378

Suối Bang

Trình bày: Thùy Linh | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 602

Về với An Mã

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 248

Cây Khế Tình Anh

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 316

Nhớ Bến Đò Xưa

Trình bày: Tố Nga | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 483

Mai Thủy Quê Mình

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 586