Người Lính Ấy

Trình bày: Thanh Nhân | Thể loại: Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 205

Bài hát cùng thể loại

Lời cô gái Lệ Ninh

Trình bày: Thùy Linh | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 1073

An Thủy Quê Tôi

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 1417

Sông Nước Kiến Giang

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 747

Bến Hồ An Mã

Trình bày: Thùy Linh | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 405

Cây Khế Tình Anh

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 321

Suối Bang

Trình bày: Thùy Linh | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 634

Cây Khế vườn Anh

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 450