Người Lính Ấy

Trình bày: Thanh Nhân | Thể loại: Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 215

Bài hát cùng thể loại

Lời cô gái Lệ Ninh

Trình bày: Thùy Linh | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 1112

Cây Khế Tình Anh

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 327

Suối Bang

Trình bày: Thùy Linh | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 655

Bến Hồ An Mã

Trình bày: Thùy Linh | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 417

Về với An Mã

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 278

Cây Khế vườn Anh

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 458