Người Lính Ấy

Trình bày: Thanh Nhân | Thể loại: Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 194

Bài hát cùng thể loại

Về với An Mã

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 248

Cây Khế Tình Anh

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 316

Nhớ Bến Đò Xưa

Trình bày: Tố Nga | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 483

Sông Nước Kiến Giang

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 706

Suối Bang

Trình bày: Thùy Linh | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 602

Cây Khế vườn Anh

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 439