Nhớ Bến Đò Xưa

Trình bày: Tố Nga | Thể loại: Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 502

Bài hát cùng thể loại

Cây Khế vườn Anh

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 450

An Thủy Quê Tôi

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 1410

Mai Thủy Quê Mình

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 636

Bến Hồ An Mã

Trình bày: Thùy Linh | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 402

Lời cô gái Lệ Ninh

Trình bày: Thùy Linh | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 1067

Suối Bang

Trình bày: Thùy Linh | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 628