Nhớ Bến Đò Xưa

Trình bày: Tố Nga | Thể loại: Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 515

Bài hát cùng thể loại

Cây Khế Tình Anh

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 327

Cây Khế vườn Anh

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 457

Mai Thủy Quê Mình

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 671

Sông Nước Kiến Giang

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 766

Người Lính Ấy

Trình bày: Thanh Nhân | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 210

An Thủy Quê Tôi

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 1441