Sông Nước Kiến Giang

Trình bày: unknow | Thể loại: Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 747

Bài hát cùng thể loại

Nhớ Bến Đò Xưa

Trình bày: Tố Nga | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 501

Người Lính Ấy

Trình bày: Thanh Nhân | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 202

Về với An Mã

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 269

An Thủy Quê Tôi

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 1410

Bến Hồ An Mã

Trình bày: Thùy Linh | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 402

Lời cô gái Lệ Ninh

Trình bày: Thùy Linh | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 1067

Cây Khế vườn Anh

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 450

Bài hát cùng ca sĩ

An Thủy Quê Tôi

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 1410

Cây Khế Tình Anh

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 321

Về với An Mã

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 269

Mai Thủy Quê Mình

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 636

Cây Khế vườn Anh

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 450