Suối Bang

Trình bày: Thùy Linh | Thể loại: Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 638

Bài hát cùng thể loại

Người Lính Ấy

Trình bày: Thanh Nhân | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 205

Cây Khế Tình Anh

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 321

Cây Khế vườn Anh

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 451

Bến Hồ An Mã

Trình bày: Thùy Linh | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 405

An Thủy Quê Tôi

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 1422

Nhớ Bến Đò Xưa

Trình bày: Tố Nga | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 504

Sông Nước Kiến Giang

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 753

Bài hát cùng ca sĩ

Bến Hồ An Mã

Trình bày: Thùy Linh | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 405

Lời cô gái Lệ Ninh

Trình bày: Thùy Linh | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 1077