Hò khoan gặp nhau bên cối gạo đêm trăng

Trình bày: Hò khoan | Thể loại: Hò khoan Lệ Thủy | Lượt nghe: 3729

Bài hát cùng ca sĩ

Hò khoan Lệ Thủy

Trình bày: Hò khoan | Hò khoan Lệ Thủy | Lượt nghe: 2288

Hò khoan nhân nghĩa

Trình bày: Hò khoan | Hò khoan Lệ Thủy | Lượt nghe: 3968