Tiếng Đàn (Sáng tác - An Thuyên)

Trình bày: unknow | Thể loại: Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 382

Bài hát cùng thể loại

Mai Thủy Quê Mình

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 659

An Thủy Quê Tôi

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 1432

Sông Nước Kiến Giang

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 758

Cây Khế vườn Anh

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 453

Lời cô gái Lệ Ninh

Trình bày: Thùy Linh | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 1080

Nhớ Bến Đò Xưa

Trình bày: Tố Nga | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 506

Người Lính Ấy

Trình bày: Thanh Nhân | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 207

Bến Hồ An Mã

Trình bày: Thùy Linh | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 410

Bài hát cùng ca sĩ

Cây Khế vườn Anh

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 453

Sông Nước Kiến Giang

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 758

Về với An Mã

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 272

Cây Khế Tình Anh

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 321

Mai Thủy Quê Mình

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 659

An Thủy Quê Tôi

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 1432