Tiếng Đàn (Sáng tác - An Thuyên)

Trình bày: unknow | Thể loại: Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 341

Bài hát cùng thể loại

Sông Nước Kiến Giang

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 706

Nhớ Bến Đò Xưa

Trình bày: Tố Nga | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 483

An Thủy Quê Tôi

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 1319

Bến Hồ An Mã

Trình bày: Thùy Linh | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 378

Lời cô gái Lệ Ninh

Trình bày: Thùy Linh | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 1024

Về với An Mã

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 248

Mai Thủy Quê Mình

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 586

Suối Bang

Trình bày: Thùy Linh | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 602

Cây Khế Tình Anh

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 316

Bài hát cùng ca sĩ

Mai Thủy Quê Mình

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 586

Cây Khế Tình Anh

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 316

An Thủy Quê Tôi

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 1319

Cây Khế vườn Anh

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 439

Sông Nước Kiến Giang

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 706

Về với An Mã

Trình bày: unknow | Bài hát về Lệ Thủy | Lượt nghe: 248